Desthiobiotin NHS Ester

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

Desthiobiotin NHS Ester
结构图

Desthiobiotin NHS Ester

产品名称 Desthiobiotin NHS Ester
中文名称 脱硫生物素-琥珀酰亚胺酯
英文名称 Desthiobiotin NHS Ester
分子量 311.34
CAS 80750-24-9
分子式 C14H21N3O5
存储条件 -20°冷冻
保存时间 一年