DOTA-p-NCS-Bn,127985-74-4

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

DOTA-p-NCS-Bn,127985-74-4
结构图

DOTA-p-NCS-Bn,127985-74-4

产品名称 DOTA-p-NCS-Bn,127985-74-4
英文名称 DOTA-p-NCS-Bn
分子量 551.62
CAS 127985-74-4
分子式 C24H33N5O8S
存储条件 0-4°C
保存时间 一年
颜色 White Solid