DNP-PEG2-NH-Boc

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

DNP-PEG2-NH-Boc
结构图

DNP-PEG2-NH-Boc

产品名称 DNP-PEG2-NH-Boc
英文名称 DNP-PEG2-NH-Boc
分子量 414.42
分子式 C17H26N4O8
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体