Amineoxy-PEG4-alcohol,106492-60-8

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

Amineoxy-PEG4-alcohol,106492-60-8
结构图

Amineoxy-PEG4-alcohol,106492-60-8

产品名称 Amineoxy-PEG4-alcohol,106492-60-8
中文名称 氨氧基-四聚乙二醇-醇;羟胺-四乙二醇-醇
英文名称 Amineoxy-PEG4-alcohol
分子量 209.2
CAS 106492-60-8
溶解度 C8H19NO5
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体