Biotin-cadaverin trifluoracetate

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

Biotin-cadaverin trifluoracetate
结构图

Biotin-cadaverin trifluoracetate

产品名称 Biotin-cadaverin trifluoracetate
英文名称 Biotin-cadaverin trifluoracetate
分子量 442.497
CAS 288259-39-2
分子式 C17H29F3N4O4S
存储条件 -20°
保存时间 两年