Azide-PEG2-t-Butyl ester;1271728-79-0

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

Azide-PEG2-t-Butyl ester;1271728-79-0
结构图

Azide-PEG2-t-Butyl ester;1271728-79-0

产品名称 Azide-PEG2-t-Butyl ester;1271728-79-0
中文名称 叠氮二聚乙二醇丙酸叔丁酯
英文名称 Azide-PEG2-t-Butyl ester;Azide-PEG2-COOtBu;Azide-PEG2-Tert
分子量 259.3
CAS 1271728-79-0
分子式 C11H21N3O4
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体