Alkyne-PEG4-methylamine;1807530-11-5

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

Alkyne-PEG4-methylamine;1807530-11-5
结构图

Alkyne-PEG4-methylamine;1807530-11-5

产品名称 Alkyne-PEG4-methylamine;1807530-11-5
中文名称 炔基-四聚乙二醇-甲胺
英文名称 Alkyne-PEG4-methylamine;Propargyl-PEG4-methylamine
分子量 245.32
CAS 1807530-11-5
分子式 C12H23NO4
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体