SBA; Succinimidyl bromoacetate

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

SBA; Succinimidyl bromoacetate
结构图

SBA; Succinimidyl bromoacetate

巯基和氨基反应性异双功能蛋白质交联剂。
产品名称 SBA; Succinimidyl bromoacetate
中文名称 溴乙酸N-羟基琥珀酰亚胺酯
英文名称 Succinimidyl bromoacetate(SBA)
分子量 236.02
CAS 42014-51-7
分子式 C6H6BrNO4
存储条件 -20°,干燥避光
保存时间 两年