PLA-PEG-M2pep; M2pep-PEG-PLA

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

PLA-PEG-M2pep; M2pep-PEG-PLA
结构图

PLA-PEG-M2pep; M2pep-PEG-PLA

产品名称 PLA-PEG-M2pep; M2pep-PEG-PLA
中文名称 聚乳酸-聚乙二醇-M2型巨噬细胞靶向肽
英文名称 PLA-PEG-M2pep
分子量 1000
序列号 YEQDPWGVKWWY
存储条件 零下20度冻存
其它信息 PLA分子量根据要求定制
其它分子量 1000 3400 5000 10000