azide-PEG10-OH; 877239-09-3

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

azide-PEG10-OH; 877239-09-3
产品名称 azide-PEG10-OH; 877239-09-3
中文名称 叠氮十聚乙二醇羟基;
英文名称 azide-PEG10-OH;N3-PEG10-OH;azide-PEG2-alcohol
分子量 483.56
CAS 877239-09-3
溶解度 C20H41N3O10
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
状态 无色至淡黄色油状液体