UV-Tracer TCO NHS ester, 1628064-03-8

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

UV-Tracer TCO NHS ester, 1628064-03-8
产品名称 UV-Tracer TCO NHS ester, 1628064-03-8
中文名称 紫外追踪-反式环辛烯-活性酯
英文名称 UV-Tracer TCO NHS ester
分子量 1628064-03-8
CAS C51H74N4O17
溶解度 1015.16
存储条件 -20°干燥避光
性状 淡黄色或白色固体