4ARM-PEG-OH M.W.20000

上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。

4ARM-PEG-OH M.W.20000
产品名称 4ARM-PEG-OH M.W.20000
中文名称 四臂聚乙二醇
英文名称 4ARM-PEG-OH
分子量 20000
CAS /
溶解度 water, DMSO等
存储条件 -20°干燥避光
保存时间 一年
其它分子量 2000 5000 10000